Long time no see: uppdatering

Ja, det har ju varit ganska längesen jag skrev här (bortsett från sista inlägget då), och det sista jag skrev för nåt år sen var hur jag ”jobbade stenhårt med boken”… 🙂

Tyvärr har det ju inte riktigt blivit så – boken är alltså fortfarande nånting i framtiden, om det alls blir av. Detta beror delvis på de vanliga skolproblemen vad gäller dottern – eller snarare på det som beskrivs i denna skrift från Skolverket – det är detta som jag vanligtvis menar när jag talar om ”skolproblem”, bara så att ni vet vad jag egentligen menar med uttrycket:

Vilken reaktion möter du hos skolhuvudmännen när du riktar kritik och kanske skadeståndskrav?

– Allt för ofta möts jag av förnekelse. De vill inte ta till sig att en elev har blivit kränkt. Skolhuvudmannen ifrågasätter eleven, anser att det är eleven som orsakat kränkningarna. Jag tycker det är märkligt, för enligt mig handlar det om solklara fall där elever har blivit svårt kränkta, kanske slagna och hånade, under lång tid.

Vad beror denna förnekelse på?

– Det finns en allmän tolerans, att kränkningar i skolan är ofrånkomliga. Det saknas ett konsekvent barnperspektiv. De glömmer barnet.

Hur reagerar du på att en kommun lägger skulden på en enskild elev?

– Jag blir förbannad. Jag tycker det är upprörande. Jag kan förstå om man diskuterar vilka åtgärder som man vidtagit, eller om man upptäckt saker i tid eller inte. Men att hävda att eleven har fel, eller är konstig, det är en kränkning i sig.

Lars Arrhenius plockar fram domen i det så kallade Gotlandsfallet, som gick till tingsrätten, där domstolen fann att eleven ”utan minsta tvekan” varit utsatt för mobbning, dessutom av ”allvarligt slag”. Men huvudmannen framhärdade att elevens upplevelse av att vara kränkt kunde förklaras av ”individuella faktorer”, samt att ”sociala faktorer, som familjesituationen, kan förklara hans känsla av utsatthet”. Man försökte med andra ord göra gällande att pojken var knepig och felaktigt peka ut honom som socialt belastad. Gotlands kommun dömdes att betala 30000 i skadestånd till eleven som varit utsatt i en hel termin.

Huvudmännen har ibland svårt att be om ursäkt.

– Skadeståndet betalar flertalet, om inte annat efter domstolsbeslut. Men det är ofta svårt att få fram en ursäkt till den kränkta eleven. Det sitter så långt inne och det har ingenting med juridik att göra. Det handlar om en allmän inställning hos kommunen. Vilket är synd, för en ursäkt är ofta lika viktig för den kränkta eleven som själva skadeståndet.”

Vi har aldrig fått nån ursäkt. 🙂 Tvärtom – nu i sexan trappades det rentav upp med rena lögner och en rektor som till varje pris skulle skydda sin specialpedagog med orden ”detta är emot min värdegrund, mina kollegor är viktigare än det ditt barn varit utsatt för”.

Det fick inte heller Måns Jenninger eller hans föräldrar – däremot dedicerade Håkan Hellström sitt fjärde studioalbum ”Nåt gammalt, nåt nytt, nåt lånat, nåt blått” (2005) åt denne pojke, som 2005 tog livet av sig:

”De två rektorerna vill inte prata om enskilda fall och hänvisar till att de är bundna av sekretesslagstiftningen”

Ja, ni vet – denna ”sekretesslagstiftning”!! Den tycks ju mer vara anstiftad för att skydda förövarna (i form av makthavarna) än de utsatta…

Intressant i detta fall är ju att observera att ”värdegrund” inte är ett ord som har med personlig moral att göra, utan enbart handlar om yrket  – jag skrev tillbaka och sade att jag tyckte det var kul att han (det var givetvis en man) var den första rektorn som erkände hur det var fallet med detta (ni vet, en typisk karl som tror att han visar sig beskyddande mot ”sina flockmedlemmar” medan han samtidigt öppet erkänner hur lite han följer skollagen).

Men dessutom är det så att jag för tillfället går en lärarutbildning – jag kom ju in på en sk KPF-kurs (pedagogisk kompletterande utbildning för forskarutbildade) med 125% studietakt, och har nu i vår klarat av min första termin. Den var redan från början på distans så corona har inte förstört nåt vidare för mig mer än att jag fick ha elever som också sitter hemma och undervisas på distans…

Jag kommer framöver att skriva mer om vad jag lärt mig på denna utbildning – inte minst om hur lite våra sk ”rättigheter” betyder jämfört med den ekonomiska aspekten av lärares och rektorers anställningar (att de alltså är fega kräk som hellre behåller sin lön än ställer upp mot huvudmnannen)…

Så om allt fortsätter gå väl blir jag gymnasielärare i kemi och teknik i januari nästa år – och jag ”brinner” också för saker. T.ex. att undervisa barn med NPF på ett riktigt sätt…

Bara så att ni vet: det är viktigt för oss att veta att NI HADE FEL – den där ursäkten skulle ha betytt mycket! Fast jag vet ju redan att ni inte bryr er! Att ni som sagt är fega kräk och elaka kärringar och att en del av er rentav lider av ”moder Theresa-komplex” – att ni alltså tycker att vi som vårdnadshavare skall vara tacksamma för att ni alls ”förvarar” våra barn under några timmar, och tycker att landstinget (dvs habiliteringen) ska undervisa – fast deras ansvar för ”undervisningen” upphör i.o.m. att förskolan slutar och skolan ska börja ”undervisa” – i vår kommun är det uppenbart, och har hela tiden varit, att de tror att det är landstinget som ska undervisa…

Ibland får man dock bekräftelsen senare (och man kan ju verkligen fundera över hur det påverkar vårt s.k. ”förtroende” för er – ni bör alltså inte förvåna er över att ni skaffat er fiender och dessutom underminerat förtroendet för det samhälle och den skola ni påstår er tjäna – vi vet allihop att ni bara tänker på er lön och era ”kollegor”):

”I tolv år kämpade min högst studiemotiverade och begåvade son för att klara grundskolan. […] Skolorna utgick ifrån att han, liksom alla elever med extraordinära behov i skolan, kom från ett hem som inte klarat av att sätta gränser, inte hade närvarande och engagerade föräldrar och förmodligen redan var, eller var på god väg, att bli kriminell. Därför ingick också obligatorisk familjeterapi i skolgången.

I tolv år fick han lära sig att bara han ansträngde sig och ville det tillräckligt mycket så skulle han klara av att sitta still, klara av att koncentrera sig, klara av att stänga av sin ljudöverkänslighet och bacillskräck. Gång på gång bröt han ihop inför sin egen otillräcklighet och sina tillkortakommanden. Jag satt i möte efter möte, bönade, grät, skällde, lirkade, argumenterade. Jag fick höra saker som ”Det är inte så att han kan komma hit och bara hämta ut ett betyg.” ”Om din son ska ha det du ber om förlorar fem andra barn sitt stöd, då är det ditt fel, vill du det?”

[…] Det här läsåret, läsår tolv, fick han börja på Introduktionsprogram på ett vanligt gymnasium. Han har gått från två betyg till tolv, i kemin läste han in hela årskursen på två veckor. […] På skolavslutningen fick han inför hela skolan ta emot priset för Årets prestation. […]

Ni skolor som skrutit om hur bra ni hanterar elever med diagnoser men saknar grundläggande förståelse för barn och unga som funkar annorlunda. Ni har skuldbelagt era elever och deras föräldrar. Ni har rätt ut sagt åt en elev att han aldrig kommer att bli något. Well. Det visade sig att det inte var han. Det var ni som inte kunde.”

Publicerat i vardagsautism | Lämna en kommentar

Rosor

Idag gick dottern ur sexan. Mellanstadiet. Snart blir det högstadiet, och då kommer hon att börja i en skola som är mer anpassad – en väldigt bra, det tror både jag och hon.

Hon hade med sig en ros hem, också – ännu en. Jag mindes den hon fick med sig hem efter trean:

Den sista dagen, avslutningsdagen, hade hon en ros med sig hem. Med ett litet handskrivet kort, det stod ”lycka till”. Som de alla fick – alla elever i klassen. När de slutade lågstadiet och skulle börja på mellanstadiet…

Dottern förstod ju ändå inte. Inte vad som hänt, ingenting om det som hänt alls. Jag visste det – att hon inte förstod. Inte begrep hon vad det betydde att jag gått ner 30 kg den terminen och först började oroa mig för att dö ifrån henne – inte begrep hon vad de menade när de ”offrade” sig för henne…

Men jag förstod. Jag tog rosen ur hennes hand och körde ner den i soporna så stjälken bröts medan jag tänkte på deras falskhet. På lagens falskhet, och på allting de gjort utan någon annan anledning än hennes funktionshinder. På allting det vi tror gäller som ändå inte gör det när det väl blir upp till enskilda att leva upp till det – på fega karlar och på elaka käringar… På alla utan mod och rättskänsla – på alla utan integritet.

Hon har aldrig frågat efter den rosen. Hon minns den inte ens, eftersom jag inte brydde mig om att förklara den för henne- och för att skolan givetvis inte heller brydde sig om att förklara för henne varför hon fick den. Och varken jag eller nån annan har heller tagit upp det ämnet med henne senare…

Men den här gången, med den HÄR rosen, satte jag den iaf i en vas. Hennes nya ros. Inte pga av skolan (de är ju säkerligen extremt glada att äntligen vara av med oss), utan pga av den nya assistenten – den hon haft sista terminen och som ”brinner” för barn som hon. Det är inte bara ord, heller – det syns och märks att hon verkligen gör det – ”brinner” för dem, alltså. Jag önskade henne lycka till framöver och hoppades att hon skulle fortsätta arbeta med barn som dottern…

Publicerat i vardagsautism | Märkt , | Lämna en kommentar

Det linjära perspektivet: Relativa relationer

Jag jobbar stenhårt med boken just nu och därför har det inte blivit så mkt här på senaste tiden (eller en rätt lång tid). Men nu måste jag bara berätta om dotterns senaste framsteg: relativa relationer. 🙂

Häromdagen råkade jag nämna något om att ”klockan är mkt”. Dottern tittade på klockan och sen tittade hon på mig och sade:

”Du menar att det snart är kväll! Åtta är egentligen inte MYCKET utan ett litet tal. Men du pratar inte om siffran utan om tiden!”

Touché. 🙂

Jag passade på att nämna att klockan kan ju vara mkt på morgonen också, eller när som helst, och det förstod hon också genast. Klockan är MYCKET om något annat närmar sig och man håller på att bli försenad till detta andra…

Därefter tog hon själv ett exempel till på samma tema. Vi hade tydligen haft en konversation några dagar innan som handlade om huruvida ”nu” var ”efter lunch” eller ”före badet”:

”Det är samma med det!” sade hon. ”Det är också sådär som med klockan!”

Och det var ju alldeles rätt, det med. 🙂

Det är ju inte så värst svårt att lära ut ”större än och mindre än”, som ni kanske minns – det enda som behövs är noll och positionssystemet. Men för att man därifrån ska kunna ta sig till att jämföra annat än ”verkliga” mängder med varandra behöver man också kunna placera in sig SJÄLV som en ”mittpunkt” (noll) mellan två ANDRA företeelser – ge sitt navigationssystem ett ”dömande öga” och bli en ”åskådare” till de egna aktiviteterna också och inte bara till andras…

Publicerat i linjärt perspektiv, motorik, socialt samspel, språket, topografiska systemet | Märkt , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Det linjära perspektivet: Samverkande krafter

Yes! Dottern är verkligen uppe på en ny språklig nivå! 🙂 Ni skulle bara höra henne, pratar och förklarar och förtydligar sig och tar inte illa upp för vänliga frågor – och i morse hörde jag henne för första gången ta med två faktorer i beräkningen när hon förklarade för mig varför man inte behövde ha lampan tänd på morgonen:

”Det är både för att det är dag och för att det är sommar!” sade hon. Och så är det ju – det är två faktorer som samverkar till ett resultat. Precis som två personer samverkar för att skapa en konversation… 🙂

Hon tar till sig fler av mina förklaringar också. Hon hade prov i veckan, historia nu igen. Det är svårt, men den här gången fick jag äntligen förklara vitsen med ”prov i skolan” för henne och att frågorna BARA handlar om det som de har gått igenom. Och hon förstod! Det var stort tycker jag.

Jag fick också min första chans någonsin att förklara hur hon borde tänka på ”tidssteg” – jag sade att hon har för korta tidssteg och att vi andra har längre, och att hon kan tänka på tidsstegen precis som på vanliga steg i ett rum. Det tar en viss mängd steg att gå igenom ett rum. Likadant är det med ”tiden” – det tar ett visst antal tidssteg att ta sig igenom en syssla. Och efter den förklaringen har dottern börjat titta på klockan och förklara ”hur långt det är kvar” istället för att hela tiden säga att hon vill att det ska hända nu. Det är första steget till att få tiden också hopknycklad precis som platserna, och vem vet – kanske får vi till det helt och hållet redan i sommar?

Och idag när hon gick ut i trädgården och stod på trappan och sade åt mig att jag också borde gå ut, då bad jag henne titta på min hand och frågade henne vad hon trodde att jag skulle göra. Och då tittade hon på min hand och sade:

”Det är fåglarnas vattenautomat. Du håller på med fåglarna! Då får du göra färdigt först innan du går ut.”

Fint resonerat, eller hur? 🙂

Publicerat i linjärt perspektiv, socialt samspel, språket | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

Det topografiska systemet: Kedjereaktioner och utbytbara länkar

Vi hade ett nytt genombrott här igår. Äntligen är vi framme vid kedjereaktionerna! 🙂

Följande visar en mkt vanlig situation när man har med dottern att göra. Hon säger nånting, man försöker tolka vad hon menar och ger henne ett svar på det man TROR att hon har sagt. Sen upprepar hon gärna samma mening igen, vilket då gör att jag brukar omtolka min första gissning till något annat – och ibland blir det rätt och ibland blir det fel, men vi brukar iaf lyckas ta oss fram till steget där man ”bestämmer” nånting. Det brukar dock inte dottern ta till sig utan fortsätter gärna bråka om det som hon redan har fått utlovat:

Igår fick jag emellertid plötsligt visa dottern hur man kan tänka sig att göra istället – först och främst se till att man uppmärksammar ”bestämma”-steget ordentligt, så att man inte står där och skriker fast man just har fått exakt som man vill:

IMG_5980_2
Sen kan det också vara viktigt att man frågar om det man faktiskt VILL veta och inte använder meningar som folk själva ska gissa betydelsen av. Dottern fick tala om vilka frågor det egentligen var hon borde ha ställt, och då blev samtalet i stället som följer:

IMG_5980_1Snyggt jobbat av dottern, eller hur? Nu ska det nog bli en riktigt trevlig sommar här! 🙂

Publicerat i socialt samspel, språket, topografiska systemet | Märkt , , , , , , , | Lämna en kommentar

Det linjära perspektivet: Relationella responser

Det kommer nog inte att bli så mkt framöver här på bloggen för jag har äntligen äntligen kommit igång med min bok om synterapi och navigering och hoppas få den färdig framåt hösten. 🙂

Men eftersom vi hade ett litet genombrott här igår tänkte jag dela med mig av vårt senaste ritprat iaf. Jag kommer nog att fortsätta lägga ut åtminstone sådant även om det alltså inte blir så mkt teori här framöver.

Vi har länge haft problem med ”åsikter” – d.v.s. att en åsikt är just en ÅSIKT och inte nödvändigtvis sanningen – men också att en åsikt kommer från ETT håll och inte alls behöver vara samma eller ens motsatsen från andra hållet. Det är ungefär som skillnaden mellan ekotal och vanligt tal: får man samma svar tillbaka eller något helt annat?

Dottern har tidigare gärna velat ha det till att om en person är ”rädd” måste den andra vara ”modig”, för det är ju motsatserna. Att det är ”farlig” som ska höra ihop med ”rädd” har inte tidigare gått att få fram, och inte heller att man kan välja att vara ”modig” istället för ”rädd”, medan den andre då fortfarande är ”farlig”. Det handlar ju både om åsikter och om responser som beror av sammanhanget, av ”relationen”, och det är ju alltid svårt här om man inte förklarar det tydligt.

Men igår kom jag alltså äntligen på rätt sätt! 🙂 Och det har ni här:

Dottern blev så nöjd att hon fick sin speciella aha-glimt i ögonen. Hon har ju också länge märkt att det är något som inte ”stämmer” när hon pratar, för varför gör inte folk alltid bara det hon vill…? 😉 Men nu gick det fram att det beror på vad de TYCKER, och att åsikten inte alls behöver vara sann – att det är en ÅSIKT, inte fakta.

I detta sammanhang passade vi också på att gå igenom hur man kan ”ändra” på folks åsikter genom sin egen respons. Om nån verkligen tycker att man är jobbig eller farlig, då kommer de att springa iväg ifrån en (aka ”hålla avståndet”). Vill man att de istället ska komma ”nära”, då får man visa att man är ofarlig istället, något man lämpligen gör med leenden, lågt och vänligt tonfall och lugna kroppsrörelser (aka ”snällpilar”).

Publicerat i linjärt perspektiv, socialt samspel, språket | Märkt , , , | 3 kommentarer

Det topografiska systemet: ”sam” och sämja

Vi har det lite jobbigt för tillfället. Jag vet inte om det är pollensäsongen, puberteten eller bara en ny fas – eller en blandning av alltihop – men uppriktigt sagt är dottern rätt gnällig just nu. Igår kväll gnällde hon på mig i två timmar för att det inte var dags att börja med maten, och sen när jag började laga maten gnällde hon för att den inte redan var färdig. Och efter maten gnällde hon sen över att hennes pappa inte hade kommit än (han kommer varje fredag kväll). Och när han kom gnällde hon på honom för att han inte åt sin mat tillräckligt fort och inte kom in i duschen tillräckligt fort o.s.v.

Vi har fortfarande inte knäckt det här med olika personers olika steg, heller – det är tydligt att hon fortfarande tänker på alltihop som en enda stor tidslinje där alla måste vara med på alla steg hela tiden och man inte ens kan tänka sig att göra olika steg på samma tid… Jag har fortfarande inte riktigt kommit på hur vi ska komma vidare med det men jag har ett par idéer, och igår gjorde vi den här bilden:

Jag påstod helt fräckt att det var addition och länkade det till både summa och lika med, även om det inte riktigt håller hela vägen etymologiskt. Men det gjorde iaf ett visst intryck på dottern som tänker i ljud och nu ska vi trycka på de här orden en tid så att begreppet ”sam” sjunker in ordentligt. Då kanske det vänder… 🙂

Publicerat i socialt samspel, språket, topografiska systemet | Märkt , , , | Lämna en kommentar

Dra slutsatser – om ett alternativ eller flera

I veckan hade vi ett litet bakslag här – eller ett stort, beroende på hur man ser det. Men det åtföljdes åtminstone av ett riktigt stort framsteg, så det var nog lika så bra. 🙂

Dottern gick och lade sig som vanligt klockan nio. Sedan gick jag själv rakt bort till sängen för att säga godnatt istället för att först släcka lyktan i fönstret, dottern protesterade, jag vände tillbaka och släckte – och sedan bröt det löst. Hon kom in i cirkeln och kunde inte släppa att jag hade ”glömt” detta – hon kom med förslag på hur jag hade tänkt istället – ”du tänkte nog att vi skulle mysa lite först”, ”du tänkte att den skulle vara tänd hela natten” o.s.v. – och efter det försökte hon få mig att lova att jag ALDRIG mer skulle glömma något. Och det går ju inte…

Sedan grät och klagade hon halva natten på att man inte kunde ”göra om” steget så att det blev rätt istället för att jag skulle ”glömma” och sen ”rätta till” – jaa, det var nästan som förr i tiden, när dottern bara inte KUNDE få stopp och hitta ut ur cirkeln… Hon vägrade förstå varför hon skulle bli trött nästa dag om hon inte sov, och kanske inte orka med skolan, och till slut fick jag henne tyst genom att ”hota” med att om man inte kommer iväg till skolan får man inte träffa sin fina resurs (dottern älskar henne).

Ja, till slut somnade hon ju iaf och i skolan var hon sedan trött. Där pratade de också om det här med att alla får glömma osv, men nästa kväll var dottern iaf extremt noga med att jag skulle göra rätt från början. Hon sade till innan jag ens hann i närheten av lyktan, och sedan sade hon:

”Nu får du lova att komma ihåg det själv imorgon kväll!”

(Dottern talar ofta till mig som om det var hon som var vuxen och jag ett litet skolbarn, hon lär sig det i skolan. Jag menar inte att de lär henne att göra så med mig, utan att hon imiterar de vuxnas sätt och använder det hemma sedan.)

Men nästa kväll, när jag faktiskt kom ihåg allting själv och gjorde allting alldeles rätt (ja, faktiskt!), då sade dottern iaf till mig. Och när jag sade att det behövde hon ju inte göra nu, för det var redan gjort, och tänk! Då sade dottern:

”Ja, för jag såg ju med mina egna ögon att du inte gick rakt fram till sängen utan svängde mot lampan! Då borde jag ha varit tyst!”

Det är första gången hon har jämfört två olika handlingsalternativ för en annan person på det där viset! Yes! TVÅ olika framtidsalternativ istället för bara ETT!! Och kan man se två kan man se fler… 😉

Det är fyra år sen hon lärde sig att alls kunna ”förutse” att någon annan tänker göra något – och nu kan hon förutse olika alternativ också! Fattar ni hur STORT det här är…? 🙂

Publicerat i linjärt perspektiv, socialt samspel, topografiska systemet, visuell perception | Märkt , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Det linjära perspektivet: Graderade motsatser

Vi har en tid haft problem med att dottern ofta svarar ”Nej!” när man frågar henne t.ex. om maten varit god – i synnerhet eftersom hon inte menar att den varit otäck, utan ”smarrig” eller något annat i samma stil. Och samma med frågor om hur hon mår och annat sådant – man vill ju liksom bara ha en positiv bekräftelse från henne, men istället blandas man in i långa diskussioner om ordvalet.

Jag har försökt förklara det förut utan framgång, vilket har förvånat mig lite eftersom dottern är så vass på motsatser. Igår provade jag med en enkel bild för att tydliggöra det även visuellt för dottern:

Först tyckte jag att det verkade fungera, men idag hade hon ändå svarat likadant i skolan, och det gjorde hon även med mig senare på kvällen. Och då hoppade äntligen sambandet fram för mig! 🙂 Det ÄR inte bara två motsatser det handlar om! Såklart, eftersom det gäller flocken! Det är tre komponenter som vanligt! Det är med detta som med allt annat som har med navigationssystemet att göra: det måste finnas ett dömande ”öga” i mitten, som kan VÄRDERA det som upplevs.

Så ikväll gjorde jag en ”åsiktsbild” åt dottern som jag baserade på flocken (två motsatser som förändras från litet till stort), och vet ni vad? 🙂 Det fungerade! Jag ställde alla vanliga ”frågor”: ”Hur mår du?”, ”Var det gott?”, ”Var det roligt?”, och dottern log och började sätta ihop riktiga ”åsikts-svar”. Vi blandade uttrycken och fick med allt möjligt, från sånt som ”halvdåligt” och ”lite sådär okej” till ”superfantastiskt”:

Och för första gången såg jag att dottern förstod varför ett ”Nej” på frågan ”Är det bra?” betyder ”Det är dåligt” istället för ”Det är underbart” eller någon annan synonym. Så nu får vi träna det tills det sitter. Det känns att det här var rätt bild, iaf. 🙂

Publicerat i linjärt perspektiv, socialt samspel, språket | Märkt , , , , , , , | 2 kommentarer

Det linjära perspektivet: Avstånd och flockpilar

Vi har fått ta ett krafttag med flockpilarna nu ett tag, för det är inte bara med mig som dottern har varit lite besvärlig på sista tiden. Hon har plötsligt utvecklat nån sorts aversion mot pojkar och har sagt till folk i skolan att hon hatar dem. Både elever och vuxna, tydligen. Och det går ju absolut inte för sig – man får ju visserligen alltid tycka vad man vill, men man får INTE skicka vilka signaler som helst…

Jag ändrade om lite i en gammal ritpratsbild som handlar om att skilja på sak och person, och lade till de känslor som flockpilarna leder till hos de personer som samtalar:

 

Det här är ju den mer ”vanliga” flockvarianten på det där med ”uttryck och intryck” som vi körde med för ett par år sen, och vet ni vad! Det gick bra! Dottern drar fortfarande upp att hon inte gillar pojkar, men det märks att hon iaf börjar förstå att man kanske inte behöver SÄGA det hela tiden… 🙂

Jag märkte också att det viktigaste sambandet här är att skilja ”meningarna” från ”känslorna” – dvs få till det där ”avståndet” –  om man t.ex. pratar med en pojke, och om även ”ämnet” är pojkar, då är det inte alls bra att skicka arga signalerna om att man ”hatar” pojkar, för då tar den andre det garanterat personligt. Om det är en flicka man istället pratar med, så kan det ju kanske gå bra, men enklast och bäst är ju att inte säga sånt där alls.

Vi tog också exempel från häromdagen, när dottern satte på TVn och det inte blev någon bild för hon hade råkat trycka fel. Jag kom till hjälp, men sin vana trogen visade dottern mig ingen som helst uppskattning för det utan gnällde en lång stund över att det hade blivit ”fel”. Då passade vår nya bild också bra, för att visa att man inte BEHÖVER gnälla över saker som inte kan svara en ändå – men att man kan tänka lite på vilka känslor man skickar över till de andra PERSONERNA när man säger sina meningar. Och det gick fint. Jag tror nog att vi snart ska ha löst de här situationerna en gång för alla. 🙂

Även i övrigt är det mkt framsteg just nu. Dottern har börjat hjälpa till hemma och hämtar sina egna saker, hjälper till att duka och duka av osv – snart ska jag nog få henne att lägga in sin egen tvätt i skåpen också!

Och igår när jag ville gå ut i trädgården, och dottern hellre ville stanna inne, föreslog hon också för allra första gången att vi kunde göra olika steg:

”Jag kan vara inne och skriva på mitt block”, sade dottern, ”och så kan du gå ut själv!”

Och så blev det. Äntligen, äntligen är vi framme vid ”samtidigt” på riktigt! 🙂

Publicerat i linjärt perspektiv, socialt samspel | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar