Litteratur

Böcker och artiklar om autism, perception, motorik m.m. som jag har tuggat mig igenom medan jag har hållit på med det här projektet och min dotters träning. Se respektive länk för forskningsartiklar (research articles), böcker (books) och populärvetenskapligt (popular science).