Synterapi

Har funderat en längre tid på att göra nån sorts översikt över synterapin och det material vi har använt genom åren för att få igång öga-handkoordinationen. Det kommer nog aldrig att bli någon bok av, men här har vi nu iaf början till en liten lista.

Topografiska systemet: Ljust och mörkt (visuellt och taktilt)

Basic facial expressions.

Basic visual input.

Topografiska systemet: Färg och form (visuellt och taktilt)

Topografiska systemet: Bakom och framför (visuellt och motoriskt)

Topografiska systemet: Storlekskonstans (visuellt, taktilt och motoriskt)

Topografiska systemet: Ljud (auditivt)

Building connections with the topographic system.

Topografiska systemet: Tid och plats (auditivt och motoriskt)

Linjärt perspektiv (visuell matematik)

Linjärt perspektiv (perceptuell konstans och exekutiv funktion)

Linjärt perspektiv (visuellt, motoriskt, auditivt och socialt)

Motor and vision components required for the social world.